นางสุมาลี ลิ่มสุวรรณ

ครูชำนาญการพิเศษ

นายชลัท ทิพย์ลมัย

ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์

นายสุเมธ ฤกษ์สมโภชน์

ครูชำนาญการพิเศษ

ขอให้ท่านผู้อำนวยการชลัท ทิพย์ลมัย คุณครูสุมาลี ลิ่มสุวรรณ และคุณครูสุเมธ. ฤกษ์สมโภชน์  มีความสุข สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ตลอดไปค่ะ😍

รองฯ อัศวนันท์ จุติมหาธนานนท์

กราบคุณครูทั้งสองท่าน ที่ได้อบรมสั่งสอน ดูแลเด็กดื้อคนนี้ตลอดเวลาที่เรียนอยู่ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย อำนวยพรให้คุณครู มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สุขภาพใจที่แข็งแกร่ง ตลอดไปครับ

profile-image

ไอศูรณ์ (สุกัลย์) บริรักษ์ฉัตรชัย รุ่น 24

ขออวยพรให้ท่านผู้อำนวยการ คุณครูสุมาลี คุณครูสุเมธ มีความสุขมากๆได้พักผ่อนในวันเกษียณ ซึ่งท่านได้ทุ่มเทการทำงานและเสียสละเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับทุกคน ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไปนะคะ❤️❤️❤️

profile-image

ครูทัศนีย์ นามโคตร

ขอให้ท่านผู้อำนวยการ ครูสุมาลี ครูสุเมธ  มีสุขตลอด พักผ่อนและสุขใจยามเกษียณจากงานที่ทำมากจนถึง อายุครบ 60ปี ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรง อายุยืนอยู่เป็นที่พึ่งของลูกของหลานต่อไปเถิด    

profile-image

ครูณัฏฐศศิ ปัญญ์พีรวัส

ผมขอเเสดงความชื่นชมทุกท่าน ที่ได้มุ่งมั่น ทุ่มเทกำลังกายและกำลังใจ ซึ่งเป็นแบบอย่างอันมีค่าที่สุด ที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละอย่างยิ่ง 

    ในโอกาสการเกษียณอายุราชการประจำปีพุทธศักราช 2564 นั้น ผมขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย โปรดประทานพรให้ทุกท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรงตลอดไป

profile-image

นายวรรณสูตร พันธุมะเกียรติ

ขอให้ท่านผู้อำนวยการ ครูสุมาลีและครูสุเมธ ได้พักผ่อน หลังจากทุ่มเทการทำงานมาถึงวันเกษียณ และขอให้มีสุขภาพแข็งแรง มีความสุขค่ะ

profile-image

นางนิธิกานต์ ลิ้มสุขนิรันดร์

ขอให้คุณครูทุกท่านมีแต่ความสุขในชีวิตหลังเกษียณนะคะ 

profile-image

นางณิชาภา ธัญชาญชนินท์

จากที่ท่านผู้อำนวยการและอาจารย์ทั้งสองท่านได้ทำงานจนถึงวาระที่ต้องเกษียณอายุราชการผมขอขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆที่ท่านผู้อำนวยการและอาจารย์ทุกท่านได้มอบให้ผมมาโดยตลอด ขอให้ทุกท่านมีความสุข มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัยใดๆทั้งสิ้น ด้วยความเคารพรัก 

profile-image

นายสันติ อึ้งมณีภรณ์

 

สุขสันต์วันเกษียณค่ะ ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขมากๆ สุขภาพร่างกายแข็งแรง พบเจอแต่สิางที่ดีๆตลอดไปนะคะ ด้วยความเคารพรัก😍

 

profile-image

นางสาวลลิตา บุญเต็ม

ถึงเวลาได้พักผ่อน เติมพลังแรงกายแรงใจให้ชีวิตตลอดระยะเวลาที่อุทิศให้กับการศึกษา ทุกท่านเหน็ดเหนื่อย ทุ่มเท เสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อโรงเรียนอย่างเต็มศักยภาพ บัดนี้ถึงเวลาได้พักผ่อนแล้ว ขอให้ใช้โอกาสนี้ตักตวงความสุขในชีวิตหลังเกษียณอย่างเต็มที่ ขอให้มีความสุขมากๆ มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงทุกๆ ท่านครับ

profile-image

ครูอาทิตย์ จันทร์นี

ทำงานหนักมาเนิ่นนาน จากวันนั้นถึงวันนี้ อุทิศความรู้และเวลามาทำหน้าที่ ผ่านหลายปีถึงเวลา ขอให้ท่านมีความสุขมากๆ ในวัยเกษียณค่ะ

profile-image

น.ส.ฌานิกา สัจวิโรจน์

ขอให้ท่านผู้อำนวยการและคุณครูทั้งสองท่านเกษียณอย่างเกษม มีความสุขกับชีวิตในวัยหลังเกษียณอายุราชการนะคะ มีสุขภาพแข็งแรง คิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองสมหวังทุกประการ และขอขอบพระคุณที่เป็นต้นแบบที่ดีเกี่ยวกับการทำงานให้น้องๆที่ยังทำงานอยู่ต่อไปค่ะ 🧡

profile-image

ครูวราสินี วิศุภกาญจน์

ความเหน็ดเหนื่อยที่ผ่านมาจะมีคุณค่าในหัวใจของพวกเราเสมอ ขอให้ท่าน ผอ. และคุณครูทั้งสองมีความสุขกับวันเกษียณและจากนี้ต่อๆไปนะคะ

profile-image

นส.ชลิดา สุวรรณโกศัย

ขอทุกท่าน มีสุข ในทุกที่

ทุกนาที ปรีดิ์เปรม เกษมใส

วันเกษียณ ครูเรานี้ สุดอาลัย

จารึกไว้ ใน บส. มิลืมเลือน

profile-image

ว่าที่ร้อยตรีหญิงเรืองรัตน์ พยัพเมฆ

ขอให้สุขภาพแข็งแรง มีความสุขหลังเกษียณอายุราชการมากๆนะคะ 💖

profile-image

นางสาวสุภาพร พิมพ์บุษผา

ขอให้มีความสุขมากๆนะคะ กับการได้พักผ่อนหลังเกษียณอายุราชการ และมีสุขภาพแข็งแรงค่ะ

profile-image

ครูเกศศิริน มั่งจิตร

ขอให้ท่านและครอบครัวมีแต่ความสุข และขอให้มีสุขภาพแข็งแรง สาธุ สาธุ 🙏🙏🙏

profile-image

ปกิตตา หงส์จันภู มารดา ดญ.วิชยา หงส์จันภู ม2/3

ถึงเวลาคลาไคลวัยเกษียณ
ได้หมุนเวียนเปลี่ยนมาต้องลาพัก
แต่ใจจักอยู่ใกล้ไม่หน่ายหนี
ขอจงมีความสุขกายสุขใจ
ทั้งห่างไกลโรคภัยภยันตราย
ชีวิตภายภาคหน้าจงเจริญ
สิ่งที่ได้ล่วงเกินโปรดให้อภัย
ส่งใจถึงใจให้กันตลอดไป😍❤

profile-image

รองฯปิยะ บริสุทธิ์เพ็ชร์

ขอให้ท่านผู้อำนวยการชลัท ทิพย์ลมัย คุณครูสุมาลี ลิ่มสุวรรณ และคุณครูสุเมธ. ฤกษ์สมโภชน์  มีความสุข สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ตลอดไปค่ะ😍

รองฯ อัศวนันท์ จุติมหาธนานนท์

ขออวยพรให้ท่านผู้อำนวยการ คุณครูสุมาลี คุณครูสุเมธ มีความสุขมากๆได้พักผ่อนในวันเกษียณ ซึ่งท่านได้ทุ่มเทการทำงานและเสียสละเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับทุกคน ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไปนะคะ❤️❤️❤️

profile-image

ครูทัศนีย์ นามโคตร

ขอให้ท่านผู้อำนวยการ ครูสุมาลี ครูสุเมธ  มีสุขตลอด พักผ่อนและสุขใจยามเกษียณจากงานที่ทำมากจนถึง อายุครบ 60ปี ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรง อายุยืนอยู่เป็นที่พึ่งของลูกของหลานต่อไปเถิด    

profile-image

ครูณัฏฐศศิ ปัญญ์พีรวัส

ผมขอเเสดงความชื่นชมทุกท่าน ที่ได้มุ่งมั่น ทุ่มเทกำลังกายและกำลังใจ ซึ่งเป็นแบบอย่างอันมีค่าที่สุด ที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละอย่างยิ่ง 

    ในโอกาสการเกษียณอายุราชการประจำปีพุทธศักราช 2564 นั้น ผมขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย โปรดประทานพรให้ทุกท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรงตลอดไป

profile-image

นายวรรณสูตร พันธุมะเกียรติ

ขอให้ท่านผู้อำนวยการ ครูสุมาลีและครูสุเมธ ได้พักผ่อน หลังจากทุ่มเทการทำงานมาถึงวันเกษียณ และขอให้มีสุขภาพแข็งแรง มีความสุขค่ะ

profile-image

นางนิธิกานต์ ลิ้มสุขนิรันดร์

ขอให้คุณครูทุกท่านมีแต่ความสุขในชีวิตหลังเกษียณนะคะ 

profile-image

นางณิชาภา ธัญชาญชนินท์

จากที่ท่านผู้อำนวยการและอาจารย์ทั้งสองท่านได้ทำงานจนถึงวาระที่ต้องเกษียณอายุราชการผมขอขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆที่ท่านผู้อำนวยการและอาจารย์ทุกท่านได้มอบให้ผมมาโดยตลอด ขอให้ทุกท่านมีความสุข มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัยใดๆทั้งสิ้น ด้วยความเคารพรัก 

profile-image

นายสันติ อึ้งมณีภรณ์

 

สุขสันต์วันเกษียณค่ะ ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขมากๆ สุขภาพร่างกายแข็งแรง พบเจอแต่สิางที่ดีๆตลอดไปนะคะ ด้วยความเคารพรัก😍

 

profile-image

นางสาวลลิตา บุญเต็ม

ถึงเวลาได้พักผ่อน เติมพลังแรงกายแรงใจให้ชีวิตตลอดระยะเวลาที่อุทิศให้กับการศึกษา ทุกท่านเหน็ดเหนื่อย ทุ่มเท เสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อโรงเรียนอย่างเต็มศักยภาพ บัดนี้ถึงเวลาได้พักผ่อนแล้ว ขอให้ใช้โอกาสนี้ตักตวงความสุขในชีวิตหลังเกษียณอย่างเต็มที่ ขอให้มีความสุขมากๆ มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงทุกๆ ท่านครับ

profile-image

ครูอาทิตย์ จันทร์นี

ทำงานหนักมาเนิ่นนาน จากวันนั้นถึงวันนี้ อุทิศความรู้และเวลามาทำหน้าที่ ผ่านหลายปีถึงเวลา ขอให้ท่านมีความสุขมากๆ ในวัยเกษียณค่ะ

profile-image

น.ส.ฌานิกา สัจวิโรจน์

ขอให้ท่านผู้อำนวยการและคุณครูทั้งสองท่านเกษียณอย่างเกษม มีความสุขกับชีวิตในวัยหลังเกษียณอายุราชการนะคะ มีสุขภาพแข็งแรง คิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองสมหวังทุกประการ และขอขอบพระคุณที่เป็นต้นแบบที่ดีเกี่ยวกับการทำงานให้น้องๆที่ยังทำงานอยู่ต่อไปค่ะ 🧡

profile-image

ครูวราสินี วิศุภกาญจน์

ความเหน็ดเหนื่อยที่ผ่านมาจะมีคุณค่าในหัวใจของพวกเราเสมอ ขอให้ท่าน ผอ. และคุณครูทั้งสองมีความสุขกับวันเกษียณและจากนี้ต่อๆไปนะคะ

profile-image

นส.ชลิดา สุวรรณโกศัย

ขอทุกท่าน มีสุข ในทุกที่

ทุกนาที ปรีดิ์เปรม เกษมใส

วันเกษียณ ครูเรานี้ สุดอาลัย

จารึกไว้ ใน บส. มิลืมเลือน

profile-image

ว่าที่ร้อยตรีหญิงเรืองรัตน์ พยัพเมฆ

ขอให้สุขภาพแข็งแรง มีความสุขหลังเกษียณอายุราชการมากๆนะคะ 💖

profile-image

นางสาวสุภาพร พิมพ์บุษผา

ขอให้มีความสุขมากๆนะคะ กับการได้พักผ่อนหลังเกษียณอายุราชการ และมีสุขภาพแข็งแรงค่ะ

profile-image

ครูเกศศิริน มั่งจิตร

ขอให้ท่านและครอบครัวมีแต่ความสุข และขอให้มีสุขภาพแข็งแรง สาธุ สาธุ 🙏🙏🙏

profile-image

ปกิตตา หงส์จันภู มารดา ดญ.วิชยา หงส์จันภู ม2/3

ถึงเวลาคลาไคลวัยเกษียณ
ได้หมุนเวียนเปลี่ยนมาต้องลาพัก
แต่ใจจักอยู่ใกล้ไม่หน่ายหนี
ขอจงมีความสุขกายสุขใจ
ทั้งห่างไกลโรคภัยภยันตราย
ชีวิตภายภาคหน้าจงเจริญ
สิ่งที่ได้ล่วงเกินโปรดให้อภัย
ส่งใจถึงใจให้กันตลอดไป😍❤

profile-image

รองฯปิยะ บริสุทธิ์เพ็ชร์

ขอให้ท่านผู้อำนวยการชลัท ทิพย์ลมัย คุณครูสุมาลี ลิ่มสุวรรณ และคุณครูสุเมธ. ฤกษ์สมโภชน์  มีความสุข สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ตลอดไปค่ะ😍

รองฯ อัศวนันท์ จุติมหาธนานนท์

กราบคุณครูทั้งสองท่าน ที่ได้อบรมสั่งสอน ดูแลเด็กดื้อคนนี้ตลอดเวลาที่เรียนอยู่ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย อำนวยพรให้คุณครู มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สุขภาพใจที่แข็งแกร่ง ตลอดไปครับ

profile-image

ไอศูรณ์ (สุกัลย์) บริรักษ์ฉัตรชัย รุ่น 24

ขออวยพรให้ท่านผู้อำนวยการ คุณครูสุมาลี คุณครูสุเมธ มีความสุขมากๆได้พักผ่อนในวันเกษียณ ซึ่งท่านได้ทุ่มเทการทำงานและเสียสละเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับทุกคน ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไปนะคะ❤️❤️❤️

profile-image

ครูทัศนีย์ นามโคตร

ขอให้ท่านผู้อำนวยการ ครูสุมาลี ครูสุเมธ  มีสุขตลอด พักผ่อนและสุขใจยามเกษียณจากงานที่ทำมากจนถึง อายุครบ 60ปี ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรง อายุยืนอยู่เป็นที่พึ่งของลูกของหลานต่อไปเถิด    

profile-image

ครูณัฏฐศศิ ปัญญ์พีรวัส

ผมขอเเสดงความชื่นชมทุกท่าน ที่ได้มุ่งมั่น ทุ่มเทกำลังกายและกำลังใจ ซึ่งเป็นแบบอย่างอันมีค่าที่สุด ที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละอย่างยิ่ง 

    ในโอกาสการเกษียณอายุราชการประจำปีพุทธศักราช 2564 นั้น ผมขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย โปรดประทานพรให้ทุกท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรงตลอดไป

profile-image

นายวรรณสูตร พันธุมะเกียรติ

ขอบคุณหลายๆอย่างจากครูนะคะที่สอนให้เด็กทุกคนเป็นคนดีคอยสั่งสอนตักเตือนตีบ้างแต่หนูรู้ค่ะว่าเป็นความหวังดีหนูจะจำครูสุเมธไปตลอดและจะไม่ลืมถ้าหนูมีอนาคตตามที่หนูใฝ่ฝันหนูจะกลับมาตอบแทนโรงเรียนและคุณครูทุกท่าน..ครูเป็นที่ปรึกษาที่น่ารักมากๆเล่นคือเล่นเรียนคือเรียนขอให้ครูรักษาสุขภาพด้วยนะคะ

ด้วยรักจากลูกศิษย์ตอน ม.3/9 

 

profile-image

ณิชาดา เสถียรรอด

ขอให้ท่านผู้อำนวยการ ครูสุมาลีและครูสุเมธ ได้พักผ่อน หลังจากทุ่มเทการทำงานมาถึงวันเกษียณ และขอให้มีสุขภาพแข็งแรง มีความสุขค่ะ

profile-image

นางนิธิกานต์ ลิ้มสุขนิรันดร์

ขอให้คุณครูทุกท่านมีแต่ความสุขในชีวิตหลังเกษียณนะคะ 

profile-image

นางณิชาภา ธัญชาญชนินท์

จากที่ท่านผู้อำนวยการและอาจารย์ทั้งสองท่านได้ทำงานจนถึงวาระที่ต้องเกษียณอายุราชการผมขอขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆที่ท่านผู้อำนวยการและอาจารย์ทุกท่านได้มอบให้ผมมาโดยตลอด ขอให้ทุกท่านมีความสุข มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัยใดๆทั้งสิ้น ด้วยความเคารพรัก 

profile-image

นายสันติ อึ้งมณีภรณ์

 

สุขสันต์วันเกษียณค่ะ ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขมากๆ สุขภาพร่างกายแข็งแรง พบเจอแต่สิางที่ดีๆตลอดไปนะคะ ด้วยความเคารพรัก😍

 

profile-image

นางสาวลลิตา บุญเต็ม

ถึงเวลาได้พักผ่อน เติมพลังแรงกายแรงใจให้ชีวิตตลอดระยะเวลาที่อุทิศให้กับการศึกษา ทุกท่านเหน็ดเหนื่อย ทุ่มเท เสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อโรงเรียนอย่างเต็มศักยภาพ บัดนี้ถึงเวลาได้พักผ่อนแล้ว ขอให้ใช้โอกาสนี้ตักตวงความสุขในชีวิตหลังเกษียณอย่างเต็มที่ ขอให้มีความสุขมากๆ มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงทุกๆ ท่านครับ

profile-image

ครูอาทิตย์ จันทร์นี

ทำงานหนักมาเนิ่นนาน จากวันนั้นถึงวันนี้ อุทิศความรู้และเวลามาทำหน้าที่ ผ่านหลายปีถึงเวลา ขอให้ท่านมีความสุขมากๆ ในวัยเกษียณค่ะ

profile-image

น.ส.ฌานิกา สัจวิโรจน์

ขอให้ท่านผู้อำนวยการและคุณครูทั้งสองท่านเกษียณอย่างเกษม มีความสุขกับชีวิตในวัยหลังเกษียณอายุราชการนะคะ มีสุขภาพแข็งแรง คิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองสมหวังทุกประการ และขอขอบพระคุณที่เป็นต้นแบบที่ดีเกี่ยวกับการทำงานให้น้องๆที่ยังทำงานอยู่ต่อไปค่ะ 🧡

profile-image

ครูวราสินี วิศุภกาญจน์

ความเหน็ดเหนื่อยที่ผ่านมาจะมีคุณค่าในหัวใจของพวกเราเสมอ ขอให้ท่าน ผอ. และคุณครูทั้งสองมีความสุขกับวันเกษียณและจากนี้ต่อๆไปนะคะ

profile-image

นส.ชลิดา สุวรรณโกศัย

ขอทุกท่าน มีสุข ในทุกที่

ทุกนาที ปรีดิ์เปรม เกษมใส

วันเกษียณ ครูเรานี้ สุดอาลัย

จารึกไว้ ใน บส. มิลืมเลือน

profile-image

ว่าที่ร้อยตรีหญิงเรืองรัตน์ พยัพเมฆ

ขอให้สุขภาพแข็งแรง มีความสุขหลังเกษียณอายุราชการมากๆนะคะ 💖

profile-image

นางสาวสุภาพร พิมพ์บุษผา

ขอให้มีความสุขมากๆนะคะ กับการได้พักผ่อนหลังเกษียณอายุราชการ และมีสุขภาพแข็งแรงค่ะ

profile-image

ครูเกศศิริน มั่งจิตร

ขอให้ท่านและครอบครัวมีแต่ความสุข และขอให้มีสุขภาพแข็งแรง สาธุ สาธุ 🙏🙏🙏

profile-image

ปกิตตา หงส์จันภู มารดา ดญ.วิชยา หงส์จันภู ม2/3

ถึงเวลาคลาไคลวัยเกษียณ
ได้หมุนเวียนเปลี่ยนมาต้องลาพัก
แต่ใจจักอยู่ใกล้ไม่หน่ายหนี
ขอจงมีความสุขกายสุขใจ
ทั้งห่างไกลโรคภัยภยันตราย
ชีวิตภายภาคหน้าจงเจริญ
สิ่งที่ได้ล่วงเกินโปรดให้อภัย
ส่งใจถึงใจให้กันตลอดไป😍❤

profile-image

รองฯปิยะ บริสุทธิ์เพ็ชร์